COVID-19’un Sözleşmelere ve Sözleşmeden Kaynaklanan Davalara Etkileri

Söz Ağızdan Bir Kere Mi Çıkar?Hukuki bir alanda bu soruyu sorduğunuzda alacağınız cevap normal şartlarda evettir. Çünkü esas olan “ahde vefa” yani sözleşmeye bağlılıktır. Asıl olan, bir sözleşme akdetmek üzere bir araya gelen tarafların niyet mektubundan, kapanış işlemine kadar bu söze sadık kalmalarıdır. Ancak bazı durumlar vardır ki taraflardan biri için veya her iki taraf [...]

By |2020-03-20T17:17:19+00:00Mart 20th, 2020|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

COVID-19 Pandemi ve İşçi-İşveren İlişkilerine Etkisi

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sebebi ile, başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin çalıştığı işyerlerindeki çalışma hayatında küçülmeler meydana gelme olasılığı da ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ekonomik sıkıntı çeken ve işyerindeki çalışma hayatında daralma meydana gelen işverenlerin hukuka uygun olarak ve işçi haklarına halel getirmeden başvurabileceği [...]

By |2020-03-19T23:55:41+00:00Mart 19th, 2020|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Kişisel Veri İhlali Halinde Uygulanan İdari ve Cezai Yaptırımlar

1. Giriş Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile mahremiyetin korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine [...]

By |2019-12-18T18:03:35+00:00Aralık 18th, 2019|Makale ve Yayınlar|2 Comments

Kişisel Verilen İşlenmesinde Temel İlkeler

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-09T18:19:08+00:00Aralık 9th, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-03T11:29:09+00:00Aralık 3rd, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok
Go to Top