Ofisimiz, derneklerin her türlü davalarına bakmaktadır.

  • Derneğin ismine yönelik davalarda,
  • Dernek Faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında,
  • Yöneticiler hakkında açılacak davalarda,
  • Derneklerin denetlenmesinde, derneğin kurulması ve sona erdirilmesinde,
  • Derneğin yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanmasında,
  • Dernek genel kurul kararlarının iptali davalarında,
  • Dernekler masasına yapılacak itirazlarda, yazışmalarda, dernek üyelerinin aidatlarının tahsilinde derneklere ve üyelerine danışmanlık ve avukatlık hizmetini profesyonel olarak sunmaktadır.