Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması ve dünyanın tek bir global pazar haline gelmesi, piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler, özellikle İstanbul ve Ankara gibi ticaret yoğunluğunun yaşandığı merkezlere sahip Türkiye’nin de bir finans merkezi olması sonucu doğurmuş ve bu durum, şüphesiz bankacılık ve finans sektörünün ve uygulanacak hukukunun önemini artırmış, gelişimine pozitif yönlü bir ivme kazandırmıştır.

Deneyimli kadrosu ile Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Bu alandaki hizmetlerimiz;

  • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalar
  • Kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek
  • Leasing ve faktöring alanında hukuksal destek Bankacılık operasyonları ve mali      organizasyonların hukuksal denetlenmesi
  • İpotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi
  • Finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin hazırlanması
  • Kredi Sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
  • Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu Ve TMSF ilgili hukuksal işlemler
  • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
  • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi