Kişisel Veri İhlali Halinde Uygulanan İdari ve Cezai Yaptırımlar

1. Giriş Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 2016 yılında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile mahremiyetin korunması, veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine [...]

By |2019-12-18T18:03:35+00:00Aralık 18th, 2019|Makale ve Yayınlar|2 Comments

Kişisel Verilen İşlenmesinde Temel İlkeler

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-09T18:19:08+00:00Aralık 9th, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

1. Kişisel Veri Nedir?  Kişisel veri; fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği ile bağlantılı olarak gerçek kişiye ilişkin tespit edilebilir herhangi bir bilgidir. Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir olmak şartıyla, bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon [...]

By |2019-12-03T11:29:09+00:00Aralık 3rd, 2019|Makale ve Yayınlar|Yorum yok
Go to Top